Seth Jackson: "Ik wil internationale wedstrijden winnen/ I want to win international competitions"

Door Kurt Vermeerbergen op 9 Feb 2023 - 16:05
Printvriendelijke versie

Seth Jackson is één van de nieuwkomers bij de nieuwelingen van het Acrog-Tormans team. Seth wist als eerstejaars al verschillende wedstrijden te winnen en kijkt ambitieus vooruit naar het seizoen 2023. We maakten met cyclingsite.be kennis met deze sympathieke renner uit Engeland.

For the interview in English scroll down!

Kunt u onze lezers vertellen wie Seth Jackson is?
Hallo, mijn naam is Seth Jackson en ik ben een tweedejaars u17 nieuweling, rijdend voor Acrog-Tormans. Ik kom uit Leeds, Engeland, maar meer specifiek uit Liversedge dat in West Yorkshire ligt. Ik ben 15 jaar oud en ga naar de Hipperholme Grammar School. Ik zit in jaar 10 en studeer momenteel GCSE's op school. Vanaf mijn 6 jaar ben ik beginnen fietsen en begon op mijn zevende met wielrennen. Mijn eerste internationale wedstrijd was de Junior Tour te Assen in 2017.

Hoe was je seizoen 2022? Wat waren je beste resultaten?
2022 was een zeer succesvol seizoen voor mij, met resultaten waar ik trots op kan zijn. Gedurende het seizoen wist ik 5 wegwedstrijden te winnen en 10 podiumplaatsen te behalen met als beste resultaat de 1e plaats in de Otley GP. Deze koers is één van de grootste wedstrijden in het Verenigd Koninkrijk, dus ik was erg blij dat ik als eerstejaars won. Twee dagen later werd ik 2e in de Ilkley GP, ook een koers met een grote naam in het Verenigd Koninkrijk. Ik werd ook tweede in de Trefeo Di Ciclisma, een heuvelachtige wedstrijd in Mallorca, Spanje. Ik heb ook deelgenomen aan 3 wedstrijden in België. Beveren - 15e (1e eerstejaar) Kalmthout - 19e (1e 1 eerstejaar), Westrozebeke - 12e (1e eerstejaar).

Ik heb ook enkele goede resultaten behaald in de National Road Series als eerstejaars nieuweling waaronder:
- 4e bij Stage 2 Spokes
- 6e bij de puntenkoers nationaal kampioenschap- Velodrome
- 7e bij etappe 2 North West Youth Tour
- 9e in etappe 2 Londen tweedaagse
- 11e in het klassement van de Isle of Man Tour.

Dankzij mijn inspanningen tijdens het seizoen kreeg ik een plaats aangeboden in het GB Pathway Programme (NSR, National School Racing). Dit is een geweldig programma dat renners helpt om een betere renner te worden. Omdat mijn winter voornamelijk gericht was op de piste kon ik niet deelnemen aan een volledig Cyclocrossseizoen, hoewel ik op 30 december in Kerniel Borgloon, België reed. Ik werd 4e in een zeer sterk deelnemersveld met renners uit Frankrijk, Zweden, Engeland, België en Nederland. Een paar dagen later (2 januari) won ik mijn eerste veldritwedstrijd van het seizoen in Peel Park in Yorkshire.

Je houdt van wegwedstrijden en baanwedstrijden. Wat is je specialiteit?
Weg en baan zijn mijn favoriete disciplines en ik hou ervan als de wedstrijden intens en aanvallend zijn. Mijn favoriet type wedstrijden zijn de heuvelachtige wedstrijden waar het in veel groepen uiteenvalt. Ik hou ook van de aanvallende wedstrijden waar je in een ontsnapping of tegenaanval kunt gaan. Op de baan is mijn favoriete race de puntenrace. De sprints zijn snel en altijd op volle snelheid. Ik hou ook van de individuele achtervolging op de baan.

Hoe ben je in contact gekomen met je nieuwe team Acrog - Tormans?
In april 2022 heb ik gereden in Beveren. Na deze wedstrijd ben ik via Facebook in contact gekomen met Kurt De Vries. Gedurende het hele seizoen heb ik Kurt op de hoogte gehouden van mijn resultaten. De ploeg heeft één van de sterkste u17 kalenders en daarom wilde ik heel graag rijden voor deze ploeg. In november werd ik aangenomen in het team, dit was geweldig nieuws voor mij. Ik was ontzettend blij.

Hoe was de ontmoeting met je nieuwe teamgenoten?
Ik heb mijn teamgenoten de afgelopen maanden leren kennen. Aan het begin van het nieuwe jaar logeerde ik een paar dagen bij Cisse Pauwels en zijn familie. Ze waren erg aardig en gaven mij het gevoel dat ik welkom was in het team. Een paar weken later kwam ik naar de ploegvoorstelling. In de ochtend hadden we een ontspannen rit van 85km. Tijdens deze rit leerde ik meer van mijn teamgenoten kennen. Hoewel mijn Nederlands niet al te best is, heb ik toch vrienden kunnen maken. In de avond hadden we de ploegenpresentatie, deze was grandioos en het deed me beseffen wat een geweldig team dit is om deel van uit te maken.

Wat zijn je doelen voor 2023?
Ik kijk echt uit naar 2023. Het is mijn laatste jaar voordat ik de overstap maak naar de junioren, dus ik wil er een gedenkwaardig jaar van maken. Ik vind het geweldig om voor mijn nieuwe team Acrog-Tormans te rijden en kan niet wachten om internationaal met hen te rijden! Mijn doelen voor dit jaar zijn om door te stromen naar de volgende fase van het GB-traject (Junior Academy) en om internationale wedstrijden te winnen. Ik mik op wedstrijden als Course De La Paix, klimkoers Herbeumont en Vuelta Bajo Arogon. Dit zijn allemaal wedstrijden die passen bij mijn stijl van koersen (hard en heuvelachtig) en ik denk dat ik er een goed resultaat kan behalen. Een ander doel is het winnen van een nationaal kampioenschap op de baan of op de weg. Ik denk dat dit een mogelijkheid is. Over het algemeen kijk ik uit naar het seizoen en ik hoop dat mijn harde werk in de winter zijn vruchten zal afwerpen...

Ik wil al het personeel bedanken en in het bijzonder Dirk Faes en Kurt De Vries voor de kans om voor Acrog-Tormans te rijden in 2023.

Interview in English

Can you tell our readers who Seth Jackson is?
Hello, my name is Seth Jackson and I am a 2nd year u17 Cyclist, riding for Acrog-Tormans. I am from Leeds, England but more specifically Liversedge which is located in West Yorkshire. I am 15 years old and go to Hipperholme Grammar School. I am in Year 10 and currently studying my GCSE’s at school. I have been riding a bike since I was 6 years old and began racing properly when I was 7 years old with my first International race been the Junior Tour Of Assen (Holland) in 2017.

How was your 2022 season? What were your best results?
2022 was a very successful season for me, getting results I can be proud of. Throughout the season I managed to win 5 road races with 10+ podiums with my best result been 1st at the Otley GP. This race is one of the biggest races in the UK so to win as a first year I was extremely pleased. Two days later I came 2nd in the Ilkley GP which is another race with a big name in the UK. I also came 2nd in the Trefeo Di Ciclisma a hilly race in Mallorca, Spain. I also have participated in 3 races in Belgium. Beveren - 15th (1st 1 year) Kalmthout- 19th (1st 1 year), Westrozebeke- 12th (1st 1 year).

I also managed some good results in the National Road Series as a first year Nieuwelingen including:
- 4th at Stage 2 Spokes
- 6th at the Points race National Champs- Velodrome
- 7th at Stage 2 North West Youth Tour
- 9th at Stage 2 London two day
 - 11th on GC at the Isle of Man Tour

Due to my efforts throughout the season I was offered a place on the GB Pathway Programme (NSR, National School Racing). This is a great programme and helps riders progress to been better Bike riders. Because my Winter was mainly focused on riding the Velodrome I was unable to participate in a full Cyclocross Season, although on December 30th I raced in Kerniel Borgloon, Belgium. I came away with 4th in a very strong field with riders from France, Sweden, England, Belgium and the Netherlands. A few days later (2nd January) I won my first Cyclocross race of the Season at Peel Park in Yorkshire.

 You like road racing and track. What is your specialty?
Road and Track are my favourite disciplines and I like it when the racing is intense and attacking. My favourite type of races are the hilly ones where it splits up into many groups. I also like the attacking races where you can get in a Breakaway or Counter attack. On the track my favourite race is the points race. With regular Sprints the racing is fast and always on the Gas. I also like the Individual Pursuit on the track.

How did you get in contact with your new team Acrog – Tormans?
In April I raced in Beveren, Belgium. After this race I got in contact with Kurt De Vries through Facebook, throughout the season I updated Kurt with my results. Because the team has a great setup and one of the strongest u17 calendars I really wanted to join. In November I got accepted into the team, this was great news for me and I was extremely pleased.

How was the meeting with your new teammates?
I met my teammates over the last month. At the start of the new year I spent a few days staying with Cisse Pauwels and his family, they were really kind and made me feel very welcome to be part of the team. A few weeks later I came to the team Presentation. In the morning we had a relaxed 85km road ride, during this ride I got to meet more of my teammates. Although my Dutch isn’t to good I still managed to make friends with my new teammates. In the evening we had the team presentation, this was really good and it made me realise what a great this is to be part of.

What are your goals for 2023?
I am really looking forward to 2023. It is my last year before stepping up into the Junior ranks so I would like to make it a memorable year. I am excited to be riding for my new team Acrog-Tormans and can’t wait to race internationally with them! My goals for the year is to get on the next stage of the GB pathway (Junior Academy) and to also win any international race. I am targeting races such as Course De La Paix, Klimkoers Herbeumont and Vuelta Bajo Arogon. These are all races which suit my style of racing (hard and hilly) and I think I will be capable of getting a good result in these. Another one of my goals is to win a National Championship in either the track or the road. I think this is a possibility. Overall I am looking forward to the season and I hope my hard work over the winter will pay off…

I would like to Thank all the staff and especially Dirk Faes and Kurt De Vries for giving me the chance to ride for Acrog-Tormans for 2023.