Zondag 11 juni 2023 - Roosdaal 1.17.3 Nieuwelingen